Как продать домашнее вино. можно ли продавать домашнее вино

Скупка разноплановых вин

ÂÃÂÃÂõ ÃÂÃÂþ ÷ôþÃÂþòþ, ýþ ÃÂÃÂþ ôõûðÃÂÃÂ, õÃÂûø ò üþõù úþûûõúÃÂøø ÿÃÂøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂàÃÂð÷ýþÿûðýþòÃÂõ ýðÿøÃÂúø ø÷ ýõÃÂúþûÃÂúøàÃÂÃÂÃÂðý ø ÃÂð÷ýÃÂàóþôþò?â — ÃÂÿÃÂþÃÂøÃÂõ ÃÂÃÂ. ÃÂðòõÃÂýþõ ÃÂÃÂþ ÃÂþàÃÂðüÃÂù øýÃÂõÃÂõÃÂýÃÂù ÃÂûÃÂÃÂðù ôûàýðÃÂ, ÃÂ.ú. øüõýýþ þÃÂõýúð ÃÂð÷ýþÿûðýþòÃÂàúþûûõúÃÂøù òÃÂþôøàò ÿÃÂøþÃÂøÃÂõÃÂýþõ ýðÿÃÂðòûõýøõ ýðÃÂõù ôõÃÂÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂø ÿþ ÃÂúÃÂÿúõ òøýð. ÃÂþ ôðöõ ò ÃÂÃÂþü ÃÂûÃÂÃÂðõ üàþñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂýþ þñÃÂðÃÂøü ÃÂòþõ òýøüðýøõ ýð ÃÂÃÂûþòøàÃÂÃÂðýõýøàÃÂðÃÂøàñÃÂÃÂÃÂûþú ôûàñþûõõ þñÃÂõúÃÂøòýþù þÃÂõýúø.

áðüþù òÃÂóþôýþù ôûàÃÂðàø ôûàýðàñÃÂôõàÃÂôõûúð ò ÃÂþÃÂúòõ ø üþÃÂúþòÃÂúþù þñûðÃÂÃÂø, ÃÂ.ú. ÿÃÂø ÃÂÃÂþü ýðøüõýÃÂÃÂøø ÷ðÃÂÃÂðÃÂàýð ÃÂÃÂðýÃÂÿþÃÂàø ÿðÃÂÃÂýõÃÂÃÂúÃÂàúÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂúÃÂàÃÂõÃÂÃÂ, úþÃÂþÃÂÃÂàüàøÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂõü ÿÃÂø ÃÂôõûúðàò ôÃÂÃÂóøàóþÃÂþôðÃÂ. ÃÂþ ò ûÃÂñþü ÃÂûÃÂÃÂðõ, ýõ÷ðòøÃÂøüþ þàÃÂþóþ, ò úðúþü ÃÂàóþÃÂôõ (ñÃÂôàÃÂþ áðýúÃÂ-ÃÂõÃÂõÃÂñÃÂÃÂó, ÃÂð÷ðýÃÂ, ÃÂÃÂðÃÂýþôðÃÂ, áþÃÂø, áøüÃÂõÃÂþÿþûÃÂ, ãÃÂð, ÃÂþòþÃÂøñøÃÂÃÂú, ÃÂøýÃÂú), üàÃÂüþöõü ÿÃÂõôûþöøÃÂàÃÂðü òÃÂóþôýÃÂàÃÂõýÃÂ.

çÃÂþñàþÃÂÿÃÂðòøÃÂà÷ðÿÃÂþàýð þÃÂõýúÃÂ, òþÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂùÃÂõÃÂàÃÂþÃÂüþù þñÃÂðÃÂýþù ÃÂòÃÂ÷ø øûø ÃÂòÃÂöøÃÂõÃÂààýðüø ûÃÂñÃÂü ÃÂôþñýÃÂü ôûàÃÂðàÃÂÿþÃÂþñþü: ÃÂõûõÃÂþý, ÿþÃÂÃÂð, WhatsApp, Viber, Telegram.

ÃÂûàþÃÂõýúø ýðü ÿþÃÂÃÂõñÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂþÃÂþóÃÂðÃÂøø ÿÃÂþñúø, ÿõÃÂõôýõù ø ÷ðôýõù (õÃÂûø øüõõÃÂÃÂÃÂ) ÃÂÃÂøúõÃÂþú, ÃÂÃÂþòýàöøôúþÃÂÃÂø ò ñÃÂÃÂÃÂûúõ þÃÂýþÃÂøÃÂõûÃÂýþ óþÃÂûÃÂÃÂúð. àþÃÂôõûÃÂýÃÂàÃÂûÃÂÃÂðÃÂàýõþñÃÂþôøüð þàÃÂðàøÃÂÃÂþÃÂøàÃÂÃÂðýõýøàñÃÂÃÂÃÂûúø.

Коньяки СССР (советских времен до 1991 г.)

У многих дома или на даче хранятся бутылки советских времен. На фронт-этикетке может быть три, четыре, пять или семь звезд.

Наша скупка наиболее заинтересована в бутылках коньяка Грузии, Армении и Молдавии розлитых до 1991 года. Оперативнее и дороже Вы сможете продать коньяк СССР в Москве и московской области.

Грузинские коньяки

Из грузинских коньяков нам в скупку можно предложить марки «Вардзия», «60 лет», «ОС», «Грузия», «Абхазия», «Тбилиси», «Энисели», «Греми», «Казбеги», «Варцихе», «Арагви», «50 лет».

Армянские коньяки

Среди армянских коньяков наиболее интересны марки «60 лет», «Ахтамар», «Двин», «Ереван», «Армения», «50 лет», «Праздничный», «Юбилейный», «Васпуракан», «Наири», «Отборный», «Ани».

Требования к винным бутылкам

Алкогольная продукция, которая сбывается в рознице на территории страны, должна содержать этикетку с определенным рядом сведений на русском языке.

Среди таких данных упоминаются следующие пункты:

 • полное наименовании алкогольного напитка;
 • розничная конечная стоимость для потребителя;
 • название компании-производителя с указанием юридического адреса;
 • страна, в которой вино было изготовлено;
 • данные о сертификации алкоголя или об его декларировании;
 • полный список всех ингредиентов, использованных для изменения вкуса и аромата вина;
 • перечень государственных стандартов РФ, которым в полной мере соответствует напиток;
 • сведения об упаковке (потребительской таре), в которой продается вино;
 • указание полного объема разлитого в бутылку напитка;
 • процентное содержание вредных для организма потребителя веществ с припиской о допустимых по закону нормативах, указание содержания доли этилового спирта;
 • дату изготовления и срок использования, а также момент, в который продукт придет в негодность.

Вне зависимости от выбранного варианта того, как продать домашнее вино в России, следует оформить достоверную информацию по всем перечисленным пунктам.

Курс «на вино». Как быть рентабельным и не хлебнуть лишнего?

Слагаемые успеха «Простых вещей»: подходить к риску с умом, анализировать рынок и собственный проект, использовать маркетинг, не забывая про финансы.

Первое, что сделали «Простые вещи» — определили четкую специфику заведений, фишкой которых стала широкая винная карта. В меню не было водки и пива — высокомаржинальных и привычных напитков в сфере HoReCa. Чуть позже крепкий алкоголь все же добавили в меню, но его доля в продажах осталась низкой. «Каждый второй говорил, что это невозможно, предрекал большие списания, «заведению без водки в центре Москвы не выжить, а продавать такое огромное количество вина по бокалам — просто сумасшествие»», — рассказывает Елена Догузова. Продавать вино 11 лет назад было непросто: многие гости не понимали разницу в цене двух, казалось бы, одинаковых бутылок «Мерло», а персонал не знал, как объяснить и грамотно продать вино.

Вторым шагом стало изобретение «костыля» для персонала: каждой позиции вина в меню присвоили порядковый номер, чтобы не путаться в SKU. Чуть позже стало ясно, что простой механикой тут не обойтись, персонал нужно обучать. «В какой-то момент я услышала, что мой коллега предлагает гостям на банкет 2 бутылки вина «номер 32» и 1 бутылку вина «номер 64». В этот момент я поняла, что вся история про винотеку рушится», — рассказывает Елена Догузова. Через 3 месяца обучения официантов номера с бутылок убрали.

Третьим логичным шагом стало открытие винной школы. Знания в ней мог получить не только персонал, но и гости, 70% из которых регулярно спрашивали официантов, как ориентироваться в винной карте. Проект запустился в 2010 году на базе винотеки на Большой Никитской улице. «Не поверите, но самым популярным вопросом на занятиях был: «Чем белое вино отличается от красного?», — вспоминает с улыбкой Елена Догузова

Поэтому первый курс в винной школе был рассчитан на любителей, кому важно практическое применение знаний (как вино выбирать, правильно пить и т.д.). Спустя 9 лет в школе работает 18 курсов по разным регионам: Франция, Италия, Испания и Новый свет.

Четвертое — запуск винных ужинов, где гостям помимо еды предлагают дегустацию вина, которую проводит один из производителей напитка. Первая серия винных ужинов прошла в 2010 году, параллельно с запуском школы, и стала еще одним ноу-хау для столицы и новым вызовом для руководства сети. «Сейчас винные ужины делают 90% винотек, работающих в Москве, но мы были первыми, кто стал их проводить. Билеты продавали сами официанты, просто подходили к столикам и приглашали гостей на мероприятие», — рассказывает Елена Догузова. Дальше ужин стал продавать сам себя — после первого мероприятия билеты на следующие 4 винных ужина продались за несколько дней.

Пятое — тематические маркетинговые мероприятия, в том числе с сезонной ротацией на веранде ресторана «Простые вещи New Vintage» на 1-й Брестской улице в Москве. В начале организовали бар игристых коктейлей. Гостям предлагалась специальная винная карта с 30 коктейлями на основе игристого вина и шампанского. Интереса таким мероприятиям добавлял сыр из собственной сыроварни: моцарелла, страчателла и др.

Через год история повторилась, но уже с другой нишей — розовыми винами, которые не очень популярны в России и считаются исключительно женскими. В летний период на веранде ресторана открывался поп-ап бар розовых вин Pink Summer. В начале проекта винная карта содержала 40 позиций розовых вин, в 2019 году — уже 60 позиций из Аргентины, Уругвая, Армении, Чили, ЮАР и Ливана. Интересно, что стереотип о розовом вине, как об исключительно женском, проекту удалось преломить — напиток стал популярным и у сильного пола.

В 2018 году в том же ресторане на 1-й Брестской улице «Простые вещи» запустили винный фестиваль — мероприятие с дегустацией, которое посвящено какому-то одному сорту вина. Такой фестиваль проходит 1 раз в неделю, а билет стоимостью 500 руб. дает возможность попробовать 5 вин на выбор. «Продаем билеты через интернет, делаем анонс на нашей странице на Facebook и продаем через систему FaceTime, больше рекламу нигде не даем. В летний период за счет веранды мы можем продать 250 билетов, зимой 120», — комментирует Елена Догузова.

Шестое — постоянное обновление меню и винных карт. В 2018 году в ресторане CHEESE Connection винная карта менялась каждые 3 недели. К примеру, 3 недели гостям предлагались 30 видов «Совиньон», следующие 3 недели — 30 видов «Шардоне» и т. д. «Это огромный труд, мы подбираем вино так, чтобы все позиции одного сорта действительно были разными, одни — под горячее, другие — под суп», — рассказывает Елена Догузова.

Где здесь деньги?

Проект «Простые вещи» строит продажи на дегустации: когда гость не знает что выбрать, официанты предлагают попробовать 3 образца разных вин. Такой прием позволяет не только продавать больше, но и расширяет вкусы гостей, «приучает» к разнообразию. «Буквально недавно была такая история: гость утверждал, что пьет только традиционный «прованс», но я не сдавалась и принесла ему 3 образца розового вина. С легким намеком снобизма, он попробовал их и выбрал розовое органическое вино из Лангедока, юга Франции. Такая непредвзятость всегда приятна», — рассказывает Елена Догузова.

Зарабатывать проекту помогает снижение себестоимости бутылки вина за счет роста объемов закупки. Например, проект кейтеринга, который компания запустила в 2017 году, направлен преимущественно на повышение объемов партий вина: компания получает скидку при закупке, и бутылка вина для сети дешевеет. Дело в том, что на выездные мероприятия чаще всего заказывают только еду, а алкоголь,
цена
на который часто завышена, заказчики предпочитают закупать на стороне. На выездные мероприятия «Простые вещи» предлагают наценку в 3—5% от себестоимости бутылки вина, тем самым стимулируя клиентов заказывать алкоголь у них.

Чутье руководства и анализ рынка также помогают зарабатывать проекту. В начале валютного кризиса 2014—2015 гг. Елена закупила 30 тыс. бутылок вина. Казалось бы, зачем закупать крупный опт, если на вино санкции не вводились? Однако в декабре 2014 года торговые компании остановили все отгрузки из-за волатильности валюты, а когда возобновили, цены на вино выросли. Тогда навык мыслить на шаг вперед позволил почти год не поднимать цены на 70% позиций винных карт сети.

Как выбрать сервисы по скупке коллекционного вина

Продавать вино знакомым по принципу «из рук» в «руки» очень долго и хлопотно, поэтому лучшим вариантом станет его реализация через специальный сервис. Специалисты проведут оценку вина, определят, относится ли оно к коллекционному, редкому и дорогому.

Что учитывается при скупке вин:

 • внешнее состояние бутылки, целостность пробки, этикетки, капсулы;
 • наличие подарочной упаковки (из картона, дерева и т.п.) и сопроводительных документов;
 • рейтинг марки (бренда);
 • место и условия (температурный режим, влажность) хранения;
 • год урожая и выдержка;
 • когда была вскрыта бутылка (и сколько спиртного в ней осталось).

Продать можно не только невостребованную бутылку, но и целую коллекцию вин. Они могут быть как импортного, так и отечественного происхождения. Особым спросом пользуются французские элитные вина, за которыми в рейтинге популярности следуют итальянские и испанские. Вина, производителями которых являются другие страны, также принимаются на рассмотрение экспертов.

Даже если срок годности напитка истек, но бренд пользуется спросом у коллекционеров, Ваш напиток будет реализован. Хотя просроченные вина, или находящиеся в открытом состоянии, со стертыми этикетками или поврежденными пробками будут оценены несколько дешевле. При этом стоит знать, что подделки реализовать будет в принципе невозможно.

Зачем продавать коллекционное вино:

 • финансовые сложности;
 • иные вкусовые предпочтения;
 • наследство или подарок, который стоит «без дела»;
 • желание приобрести дорогостоящую технику, мебель, машину или квартиру;
 • переезд в другой город или страну;
 • не употребляете алкоголь, а дарить жалко.

Кроме выдержанности существуют пометки, по которым легко определить являетесь ли вы владельцем особого, элитного напитка. Для итальянских брендов это DOCG, для других импортных марок — A.O.C. Такой алкоголь десятилетиями завоевывал авторитет, прошел строгий отбор и длительную выдержку. Это «штучные» экземпляры, такие как Romanee Conti, Penfold’s Grange, Ornellaia, Sassicaia, престижные токайские или крымские массандровские.

Хорошим решением станет продажа вина при поддержке сервиса https://sellmewine.ru/alcohol/wine.php. Работа сервиса основана на честности, открытости, наличии большого числа партнеров и представителей. Кроме того он имеет ряд других преимуществ:

 • бесплатная консультация по ликвидности имеющегося алкоголя;
 • оценка бутылки или коллекции вин в сжатые сроки;
 • покупка винтажных вин в разных регионах страны;
 • выгодные и комфортные для клиента условия, индивидуальный подход;
 • расценки выше, чем у конкурентов;
 • многолетний опыт работы, подкрепленный положительными отзывами;
 • простота и оперативность сделок;
 • возможность обратной связи, предоставление всех контактов;
 • подробное информирование по возникшим вопросам.

Скупка вина этим сервисом осуществляется без какой-либо цепочки посредников и заинтересованных лиц. Нет ограничений и по количеству экземпляров, что позволяет получить значительную сумму денег за продажу товара «оптом». Сделка быстро пополнит Ваш бюджет, а также оставит после себя только положительные впечатления.

Документы при регистрации фирмы

Пакет необходимых бумаг по большей части стандартен и не особо отличается от тех, что используются при оформлении ООО в других сферах пищевой промышленности. К примеру, понадобится сертификат соответствия, а также заключение от СЭЗ. Далее потребуется заполнить типовую форму на выдачу лицензии, которая обойдется начинающему предпринимателю в 65 тысяч рублей.

Среди других нужных документов стоит отметить следующие:

 • копию справки о постановке на налоговый учет;
 • заключение о полном соответствии производственного здания и его помещений всем санитарно-эпидемиологическим, экологическим и противопожарным нормам и требованиям;
 • заверенные нотариусом учредительные документы;
 • копию квитанции об уплате обязательной государственной пошлины на лицензирование деятельности;
 • сертификаты соответствия основного технологического оборудования, применяемого на производстве;
 • копию договора о проведении контроля качества домашнего вина с лабораторией.

Профессиональная деятельность в больших масштабах соответственно требует больших первоначальных затрат. Однако вместе с тем растут и перспективы того, где продавать домашнее вино.

Вопросы о продаже и лицензировании

Статьи №16 и 18 того же самого Федерального закона №171 говорят о том, что сбывать алкогольную продукцию без наличия официальной лицензии от государства можно только в случае торговли пивом, напитками на его основе, медовухой и пуаре. Выдача документа осуществляется исключительно уполномоченными на это органами власти. Получить право на ведение данного бизнеса могут компании или производители винодельческой продукции.

Государство также обязывает индивидуальных предпринимателей и фермерские крестьянские хозяйства следовать определенным указаниям о том, как законно продавать домашнее вино, игристые напитки по типу шампанского и тому подобные продукты. В первую очередь такое лицо должно в обязательном порядке иметь стационарный цех по производству, а также помещение, где осуществляется торговля, то есть непосредственно торговую точку. Для розничных продаж применяется специальная контрольно-кассовая техника, которую потребуется самостоятельно приобрести и установить в зале.

Особенности сбыта продукции

Опытные предприниматели отмечают, что ситуация в стране осложняется некоторыми факторами. К примеру, на текущий момент продажа вина частного производства является запрещенной, а потому многие позиционируют свой товар как обыкновенный напиток без уточнения его свойств. Для малого бизнеса чаще всего достаточно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Однако наиболее важный момент кроется в выборе правильных кодов ОКВЭД, то есть тех, которые указываются в качестве планируемой деятельности.

Вне зависимости от выбранного способа, благодаря которому можно продать домашнее вино, следует указывать вариант «Реализация продукции собственного производства». Можно упомянуть пункты, которые связаны со сбытом напитков. Но не стоит обозначать будущую деятельность как «Изготовление и продажа вина». Варианта под названием «Реализация продукции собственного производства» достаточно для того, чтобы поставлять алкоголь в различные небольшие лавки и магазины, местные кафе и рестораны.

Одно из предпочтений — Hennessy

Если у Вас есть коньяк Хеннесси в подарочной упаковке — смело обращайтесь в нашу скупку — сможем договриться о выгодном вознаграждении!

Правила хранения

При соблюдении несложных правил хранения, бутилированный коньяк может сохранять свои качества, приобретенные при выдержке в бочках, неопределённо долго. Конечно же новые свойства как при хранении в бочке приобретаться не будут, но и теряться не должны.

Четыре основных правила хранения при которых этот крепкий напиток не потеряет свои качества и стоимость:

 • Положение бутылки должно быть вертикальным — чтоб избегать долгого соприкосновения с пробкой.
 • Герметичность укупорки нужна для того чтоб напиток не выдыхался. Более надежные способы герметизации — покрытие горлышка термоусадочной пленкой или сургучом.
 • Умеренный температурный режим — предпочтителен диапазон от +5 до + 15 градусов Цельсия. И не должно быть резких перепадов температуры.
 • Хранить в темном месте — свет, особенно солнечный, губителен для этого напитка. Поэтому наиболее удобно хранить бутылку в подарочной коробке или тубусе.

Критерии оценки

Также на стоимость коньяка влияет соблюдение правил хранения крепкого алкоголя. Наиболее важны уровень жидкости, сохранность фронт-этикетки и контр-этикетки, состояние пробки, наличие подарочной упаковки. Наш эксперт даст взвешенную оценку стоимости Вашего напитка, учитывая состояние бутылки, ее рейтинг, и опираясь на отпускные цены зарубежных поставщиков.

Наша компания готова оценить различные марки. Вы можете предложить нам элитный коньяк даже без подарочной упаковки, в случае если она потерялась! В особых случаях вы сможете продать подарочную упаковку даже без бутылки. Например по марке Remy Martin Louis XIII — нам интересен, как сам напиток, так и его подарочная упаковка.

Если говорить о наших целевых предпочтениях, то максимально выгодно нам можно продать дорогой коньяк Hennessy Richard, Hennessy Paradis, Remy Martin Louis XIII, Hennessy Timeless, Hennessy Talent и другие марки от знаменитых французских коньячных домов.

Как оценить

Чтобы отправить запрос на оценку коньяка или бренди, воспользуйтесь нашим номером +7(977)720-70-73. Или отправьте запрос с фотографией бутылки в любом удобном для Вас мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram), либо по почте . Звоните, и, как минимум Вы получите компетентную оценку своего лота и совет по его содержимому, а как максимум — окажетесь с деньгами и хорошим настроением.

Для более объективной оценки требуются подробные фото:

 • Фронтальная фотография (вид фронтальной этикетки)
 • Фотография контр-этикетки (если есть)
 • Фото уровня напитка относительно вертикального расположения емкости
 • Фото термоусадочной пленки на пробке (капсулы)

А что в регионах?

Глеб Минаев, генеральный директор винного бара «Кафе Дом 20», г. Смоленск.

«Мы открыли винный бар в Смоленске в августе 2018 года, и это первый подобный проект в городе. В меню — гастрономическая кухня и винная карта из 48 позиций (20 вин по бокалам и 26 — по бутылкам, включая игристые). Средний чек — около 1 тыс. рублей.

Второй момент: бутылка вина в заведениях города стоит в среднем 1,5 тыс. рублей, что, в свою очередь, накладывает на нас некоторые ограничения при составлении винной карты. Если учесть, что вино мы заказываем у московского импортера, то и цены на вино приходится ставить ближе к московским, мы просто не можем опуститься ниже 100% наценки, а регионы к этому не всегда готовы. Сомелье у нас нет, поэтому позиции мы подбираем сами — смотрим, что чаще покупают, тестируем новинки, прислушиваемся к пожеланиям гостей, недавно по их просьбе добавили в меню сорт «Мальбек». 4 месяца назад также по просьбе гостей добавили в меню крепкий алкоголь — водку, виски, джин, коктейли. Однако доля крепких напитков в продажах бара небольшая — около 10%.

Реализация крупных партий

При постоянном обширном производстве следует регистрировать организацию и становиться юридическим лицом. Причина выбора именно ООО, а не ИП достаточно проста — подавляющее большинство закупщиков наотрез отказывается работать с индивидуальными предпринимателями.

Продать домашнее вино оптом нетрудно, если указать при оформлении правильный список кодов ОКВЭД:

 • 15.93 — производство пищевой продукции, напитков и табачных изделий;
 • 74.82 — упаковывание без переработки вина;
 • 51.34.21 — розлив данного напитка по бутылкам;
 • 01.13.1 — производство вина из винограда, который был выращен на данном хозяйстве.

Наши предпочтения

¤ÑанÑÑзÑкие вина

ÐÑли ÐÑ ÑоÑиÑе пÑодаÑÑ Ð¤ÑанÑÑзÑкое вино, Ñо Ñ Ð½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ ÐÐ°Ñ ÐµÑÑÑ ÑоÑоÑÐ°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÑÑ: многие ФÑанÑÑзÑкие вина клаÑÑа Grand Cru ÑпоÑÐ¾Ð±Ð½Ñ Ð²ÑдеÑживаÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑнÑе ÑемпеÑаÑÑÑнÑе пеÑÐµÐ¿Ð°Ð´Ñ Ð±ÐµÐ· поÑеÑи Ñвоей пиÑÑевой ÑенноÑÑи. ÐÑли говоÑиÑÑ Ð¾Ð± оÑделÑнÑÑ Ð²Ð¸Ð½Ð½ÑÑ ÑозÑйÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¤ÑанÑии, Ñо Ñ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÑÑим инÑеÑеÑом Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¸ ÑÐµÐ±Ñ ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе пÑедложиÑÑ ÐеÑÑÑÑ (ÑÑ. Petrus), ШаÑо ÐаÑÐ¸Ñ Ð Ð¾ÑÑилÑд (ÑÑ. Chateau Lafite-Rothschild), ШаÑо ÐаÑго (ÑÑ. Chateau Margaux), ШаÑо ÐаÑÑÑ (ÑÑ. Château Latour). Ðногие из ÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°Ñок Ñже ÑÑали коллекÑионнÑми. ÐÑли Ð±Ñ Ð½Ð°Ñ ÑпÑоÑили как коÑоÑко можно оÑаÑакÑеÑизоваÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð»ÑнÑй напиÑок ФÑанÑии, Ñо напÑаÑиваеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ лиÑÑ Ñлово — оÑноваÑелÑнÑй. Ðо, как ÐÑ Ð½Ð°Ð²ÐµÑнÑка знаеÑе, ФÑанÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ единÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑÑана пÑоизводиÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напиÑка.

ÐÑалÑÑнÑкие вина

Ðдно из наÑÐ¸Ñ Ð¿ÑедпоÑÑений — иÑалÑÑнÑкое Masseto (ÐаÑÑеÑо).

ÐÑÐ°Ð»Ð¸Ñ — ÑÑÑана, где виногÑадники ÑаÑполагаÑÑÑÑ Ð¿ÑакÑиÑеÑки повÑÑдÑ. Ð ÐÑалии Ñак же еÑÑÑ Ð½ÐµÑколÑко маÑок, ÑаÑакÑеÑизÑÑÑиÑÑÑ Ñвоей ÑÑабилÑноÑÑÑÑ ÑвойÑÑв пÑи изменении ÑемпеÑаÑÑÑÑ. РоÑновном ÑÑо виноделÑÑеÑкие ÑозÑйÑÑва, ÑаÑположеннÑе в ÑоÑканÑком ÑÑбÑегионе ÐолгеÑи. ÐÑавда, не Ñакие ÑвеÑеннÑе как ÑÑанÑÑзÑкие Crand Cru, но вÑе же.
ÐÑли ÐÑ ÑвлÑеÑеÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñелем ÐÑалÑÑнÑÐºÐ¸Ñ Ð²Ð¸Ð½, Ñелой коллекÑии или оÑделÑной бÑÑÑлки, ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоизводиÑелей как СаÑÑÐ¸ÐºÐ°Ð¹Ñ (иÑ. Sassicaia), ÐÑÐ½ÐµÐ»Ð°Ð¹Ñ (иÑ. Ornellaia), ÐаÑÑеÑо (иÑ. Masseto) и дÑÑгие, Ñо Ð¼Ñ Ñможем пÑедложиÑÑ Ðам вÑгоднÑе ÑенÑ.

СкÑпка Barolo

Ðомимо Ñже пеÑеÑиÑленнÑÑ Ð¼Ð°Ñок ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ ÐµÑе один инÑеÑеÑнÑй вид — ÐаÑоло (иÑ. Barolo). ÐÑоизводиÑÑÑ Ð½Ð° ÑевеÑе ÐÑалии в ÐÑемонÑе, оÑлиÑаеÑÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑÑÑ ÑоÑÑанÑÑÑ Ñвои ÑвойÑÑва в бÑÑÑлке на пÑоÑÑжении Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð»ÐµÑ. ÐеÑÑ ÑекÑÐµÑ ÐºÑоеÑÑÑ Ð² оÑобенном ÑоÑÑе виногÑада Ðеббиоло из коÑоÑого пÑоизводÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑаÑелÑнÑй напиÑок. ÐоÑÑомÑ, пÑодаÑÑ Ð±ÑÑÑÐ»ÐºÑ ÐаÑоло намного пÑоÑе и вÑгоднее, не ÑомневаÑÑÑ Ð¿Ñи ÑÑом в ее внÑÑÑеннем ÑодеÑжимом. ÐолÑÑинÑÑво ÑÑаÑÑÑ ÐаÑоло Ñже оÑноÑиÑÑÑ Ðº ÑазÑÑÐ´Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑионнÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð»ÐµÐ·Ð¸Ð¼Ð½ÑÑ, ÑооÑвеÑÑвенно, Ð¸Ð¼ÐµÑ ÑакÑÑ Ð±ÑÑÑлкÑ, еÑÑÑ Ð²Ñе ÑанÑÑ ÑеализоваÑÑ ÐµÑ Ð¿Ð¾ вÑгодной Ñене.

Ð Ñелом, на Ð½Ð°Ñ ÑкÑомнÑй вкÑÑ, ÐÑалÑÑнÑкие вина можно бÑло Ð±Ñ Ð¾ÑаÑакÑеÑизоваÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ñловом — веÑелÑе. ÐпÑоÑем, ÑÑо Ñлово пÑименимо к Ñамой ÐÑалии в Ñелом.

ÐÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ — одна из ÑамÑÑ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑнÑÑ Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑан в миÑе. ÐÑинÑÑо ÑÑиÑаÑÑ, ÑÑо иÑпанÑкие вина более кÑепкие и ÑеÑпкие по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¸ÑалÑÑнÑкими и ÑÑанÑÑзÑкими. ÐÑобенно ÑÑо оÑноÑиÑÑÑ Ðº кÑаÑнÑм ÑоÑÑам. ÐÑли говоÑиÑÑ Ð¾Ð± оÑобÑÑ Ð¼Ð°ÑÐºÐ°Ñ ÐÑпании, Ñо наиболее вÑгодно можно ÑеализоваÑÑ ÑÐ´ÐµÐ»ÐºÑ Ð¿Ð¾ вÑкÑÐ¿Ñ ÑлиÑного вина Ðега СиÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ (иÑп. Vega Sicilia), ÐингÑÑ (иÑп. Pingus), ÐонÑÐ°Ð´Ð¾Ñ (иÑп. Contador), ÐâЭÑмиÑа (иÑп. L’Ermita). Ðо даже еÑли Ñ ÐÐ°Ñ ÐµÑÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÐ½Ð°Ñ Ð Ð¸Ð¾Ñа (иÑп. Rioja) и Ð²Ñ ÑоÑиÑе ÑдаÑÑ Ð±ÑÑÑÐ»ÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ две-ÑÑи, Ð¼Ñ Ñ ÑдоволÑÑÑвием кÑпим. ÐÑоÑÑо поÑомÑ, ÑÑо РиоÑа наÑе лÑбимое вино.

Процесс изготовления напитка

В первую очередь собирается и дробится виноград. Кисти при этом выбрасываются, а мякоть далее отправляется под пресс для полной выжимки сока из нее. Затем жидкость разливается по емкостям и оставляется для брожения на 4-5 суток. После происходит добавление сахара, которым будут питаться дрожжи. Рекомендуемое количество индивидуально, но желательно класть не менее 200 грамм на каждый литр сока.

Полученный материал разливается по бутылкам емкостью 10 литров. Закрыть горлышко лучше всего резиновой перчаткой. Процесс брожения завершится через несколько суток, после чего проводится дегустация и при необходимости добавляется еще около 50 грамм сахара. По готовности продукт переливается в чистые емкости и оставляется на зиму в погребе или кладовке до следующего сезона.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий